G4 Fitness központ (4030 Debrecen Gizella utca 4/b.) Házirendje

A jelen Házirend célja, a G4 Fitness központban tartózkodó illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása.

 • A G4 Fitness központ szolgáltatásainak igénybevételével a G4 Fitness központ vendége a jelen Házirendet elfogadja, tudomásul veszi, mindenkor betartatja. Az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend a G4 Fitness központ helyszínén (4030 Debrecen, Rigó utca 27-3. kifüggesztve), illetve a www.g4fitness.hu weboldalon érhető el.
 • A G4 Fitness központ üzemeltetését a G4 Fitness Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5. Cégjegyzékszám: 01-09-992809 a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve a G4 FITNESS központ üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető, panasz tehető az alábbi elérhetőségen:

 

Tóth Csaba
 +36309358569
 csaba@g4fitness.hu
Tóth Csabáné
+36302192691
mariann@g4fitness.hu

 

Általános szabályok:

 • A vendégek a G4 FITNESS központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.
 • A G4 FITNESS központ szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatóak fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.
 • Az Üzemeltető az öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve a G4 FITNESS központ egyéb területén elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök) ne hagyják őrizetlenül!
 • A vendégek a G4 FITNESS központ területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugráló kötél, gumiszőnyeg stb.) jogosultak rendeltetésszerűen használni. A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni. Ezen eszközök megrongálódása, vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Cselekvőképtelen, alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a G4 FITNESS központ nem látogathatja. Várandós nő a G4 FITNESS központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 • A G4 FITNESS központ területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
 • A G4 FITNESS központ teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.
 • A G4 FITNESS központ területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • A területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs, vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
 • A G4 FITNESS központ területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés, vagy fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.
 • A G4 FITNESS központ szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni. A G4 FITNESS központ területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni. A G4 FITNESS központ jogosult a Házirendet megsértő személyeket a G4 FITNESS központ szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, illetve amennyiben szükséges, úgy a G4 FITNESS központ területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A G4 FITNESS központ területéről eltávolított, illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A G4 FITNESS központ kizárólag megfelelő, a G4 FITNESS központ helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe.
 • A Fitness teremben és az Edzőtermekben kizárólag a G4 FITNESS központ sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt, továbbá törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
 • A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
 • Tilos a G4 FITNESS központ területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása. A G4 FITNESS központ egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyásával folytatható. Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a G4 FITNESS központ területén, illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
 • A G4 FITNESS központban készült fotókat és filmeket a G4 Fitness Kft. szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 • A G4 FITNESS központ egész területén kizárólag a G4 FITNESS központ személyi edzői, teremedzői, illetve oktatói tarthatnak személyi edzést, illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
 • A talált tárgyakat minden vendég köteles a G4 FITNESS központ recepcióján dokumentálás mellett leadni.
 • A G4 FITNESS központ Üzemeltetője fenntartja a jogot a G4 FITNESS központ területén zártkörű rendezvény tartására, a vendégek a G4 FITNESS központ szolgáltatásaiból, illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. A G4 FITNESS központ ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.

 

A G4 FITNESS központ helyiségeinek használata

 • Szauna és az öltöző használata. A vendégek részére a G4 FITNESS központ nemenként elkülönített öltöző és zuhanyzóhasználatot biztosít, az öltözőben kialakított öltözőszekrénnyel, tusfürdő és hajszárító használattal, mely szolgáltatások árait a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.A szauna kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha, fürdőlepedő) vehető igénybe. A szaunát mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a bejárata mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szauna szabályok szerint.

 

Fitness terem használata

 • A Fitness teremben a fitness eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni. A fitness eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a G4 FITNESS központ kollégájának segítségéért, illetve iránymutatásáért. A Fitness terem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével veheti igénybe. A Fitness terem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe, kérdés esetén a ruházat megfelelőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon kollégánkhoz. A Fitness teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros, vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Fitness teremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában, vagy mezítláb tilos. A Fitness terem használata során a törölköző használata kötelező. Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a G4 FITNESS központ kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a Fitness terem használatától eltiltani. A Fitness termet a többi vendég zavarása, hangoskodás nélkül lehet használni. A fitness eszközök és gépek használatát követően, az eszközöket a helyükre vissza kell helyezni illetve a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe kell állítani. A fitness eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a G4 FITNESS központ kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére. A fitness eszközök és gépek nem rendeltetésszerű használata, a gépek, súlyok leejtése, dobálása szigorúan tilos. Tilos továbbá minden ön- és másokra veszélyes viselkedés tanúsítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy a G4 FITNESS központ egész területén kizárólag a G4 FITNESS központ személyi edzői, teremedzői illetve oktatói tarthatnak személyi edzést, illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
 • Aerobic-,Spinning-,Jóga-, Bokszterem használata  kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. Az utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Spinning teremben kizárólag zárt sportcipőben, vagy biciklis cipőben lehet edzeni. Az órákon minden vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas, vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.

 

Adatkezelés

Az Üzemeltető G4 Fitness Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H. épület 3/5. cégjegyzékszám: 01-09-992809 a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott személyes adatokat és képmást az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, az adatok megadásától számított 5 éven keresztül – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig, avagy amennyiben a vendég kifejezett hozzájárulását adta hozzá további meghatározott ideig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységre,közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezeli. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő személyes adatokat nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt. A vendéget meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.

 

Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó észlelésekor.

 • A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó. A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, wellness- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. Veszélyhelyzetben a felvonók nem működnek. A távozáshoz a legközelebb levő kijáratot kell igénybe venni, az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
 • Rendkívüli esemény, baleset. Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a G4 FITNESS központtartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a G4 FITNESS központ található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a G4 FITNESS központ működésében jelentős zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
  • tűzeset, robbanás,
  • robbantással való fenyegetés,
  • a G4 FITNESS központ dolgozói, vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény, vagy annak kísérlete;
  • a G4 FITNESS központ, mint létesítmény, annak berendezései, illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás, vagy ennek kísérlete;
  • halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
  • rendkívüli áram- és üzemszünet;
  • elemi kár.

 

Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

Amennyiben vendégeink a G4 FITNESS központ területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelik, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.

telefon: +36 30/9358569, +36 30/498-8908, +36 30/2192691

e-mail: info@g4fitness.hu, csaba@g4fitness.hu, mariann@g4fitness.hu

 

 

Nyitvatartási idő

A G4 FITNESS központ szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A G4 FITNESS központ szolgáltatásait igény bevevő vendégek kötelesek a nyitva tartásra tekintettel a G4 FITNESS központ területét legkésőbb zárásig elhagyni. A G4 FITNESS központ nyitvatartási rendje:

H-P 06:00 – 22:00

Sz-V 08:00 – 20:00

 

Felelősség

 • A G4 FITNESS központ vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A G4 FITNESS központ szolgáltatásainak igénybevételéből illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.
 •  A G4 FITNESS központ által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag azok a vendégek vehetik igénybe, akik érvényes napijeggyel, illetve bérlettel rendelkeznek, egyéb esetben vagyon elleni bűncselekményt követnek el, a Btk. 370. § Lopásra vonatkozó jogszabályai szerint. A szabályszegés vétsége mellett az Üzemeltető a mulasztott összeg megfizetésére kötelezi a károkozót.
 • A G4 FITNESS központ nem vállal felelősséget a G4 FITNESS központ területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.
 • A vendégek által használt, a G4 FITNESS központ tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

 

A jelen Házirend megváltoztatásának jogát a G4 FITNESS központ fenntartja. A mindenkori Házirend a G4 FITNESS központ helyszínén (4030 Debrecen, Rigó utca 27-3.) illetve a www.g4fitness.hu weboldalon is elérhető.

 

Debrecen, 2019. 01.02.

Tóth Csabáné

ügyvezető igazgató